A weboldal használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a jogi nyilatkozatot.

Ez a nyilatkozat szabályozza a weboldal és a rajta szereplő valamennyi anyag Ön általi használatát. A jelen oldal használatával Ön elfogadja ezen feltételeket.

Jelen weboldalt  az Onduline Építőanyag Kereskedelmi Kft. (székhely: 1037 Budapest, Bokor u. 9-11.,) kezeli (továbbiakban: „Onduline Kft”).

Az itt található információk a lehető legátfogóbb és legtényszerűbb módon kerültek feltüntetésre azzal a céllal, hogy az Onduline Kft ügyfeleit szolgálják. Az Onduline Kft minden szükséges erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a honlapon található adatok pontosak és naprakészek legyenek de nem vállal felelősséget a honlap tartalmából eredő követeléseket vagy veszteségeket illetően. Kizárja a felelősségből az olyan károkat is, amelyek a weboldalhoz való hozzáférés, az oldal használata, az azon való böngészés, anyagoknak az oldalról vagy az oldalhoz linkelt bármely egyéb weboldalról való letöltése során fellépő vírusok idéznek elő, amelyek a számítógépét, szoftvereit, az adatokat vagy más tulajdonokat megfertőznek.

A weboldal kizárólag tájékoztató jelleggel működik,  fenntartjuk az árak, színek,  specifikációk, szolgáltatások értesítés nélküli változtatásának jogát. Az Onduline Kft  nem garantálja a weboldal tartalmának helyességét,teljességét, sem a weboldal megszakítás- és hibamentes működését. 

A weboldal tartalmazhat olyan más weboldalakra vonatkozó utalásokat (pl. hivatkozás, banner, gomb), amelyek weboldalunk egy adott szegmenséhez kapcsolódnak. Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy az Onduline Kft-nek bármilyen kapcsolata lenne ezekkel a webhelyekkel vagy tulajdonosukkal. Az ilyen webhelyekkel és a rajtuk szereplő információkkal kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Ha Ön bármilyen információt vagy anyagot küld nekünk, ezzel beleegyezik abba, hogy ezt az információt és anyagot tetszésünk szerint, térítésmentesen felhasználhatjuk, és megerősíti azt, hogy ez a használat nem sérti más személyek jogait.

SZELLEMI TULAJDONJOGOK

Valamennyi szellemi tulajdonjog, beleértve, de nem kizárólagossággal a weboldalon szereplő valamennyi szöveg, illusztráció, hang, szoftver és egyéb anyag szerzői vagy védjegyjogait, az Onduline vagy annak kapcsolt vállalkozásai tulajdonát képezi, vagy a megfelelő tulajdonos engedélyével került a webhelyre.

Önnek jogában áll a webhely egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve hogy ezt kizárólag tájékoztató jelleggel teszi. 

Előzetes írásbeli jóváhagyásunk nélkül Önnek tilos:

kereskedelmi célokra használni a weboldalt, illetve annak bármely részét (vagy ezek másolatát) és/vagy a rajta szereplő márkákat; és

módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe (például nyomtatott dokumentumba, blogba vagy harmadik fél weboldalába).

Személyes adatok

A honlap felkereséséhez a felhasználónak nem szükséges megadni személyes adatait. Azonban a Cég kérheti a Felhasználó személyes adatait (továbbiakban “Személyes Adatok”), főleg a “KAPCSOLAT” oldalon. Az oldalra való felhasználói bejelentkezés során, bejelentkezési, használati és helymeghatározási adatokat gyűjthet elemzés és teljesítmény optimalizáció céljából. Személyes Adatainak megadása során a Felhasználó vállalja, hogy kizárólag pontos információkkal szolgál, melyekkel nem sérti harmadik személyek érdekeit és jogait. Az online vásárlást lehetővé tevő honlapok esetén a gyűjtött pénzügyi adatok a kínált termékek és szolgáltatások kifizetését célozzák.

A Cég, annak leányvállalatai és helyi képviselői közösen fogadják és ellenőrzik a Felhasználók Személyes Adatait. A Cég elkötelezett a Személyes Adatok védelmét illetően. Azonban nem tudja ellenőrizni az Internet működéséből eredő kockázati tényezőket és felhívja a figyelmet a hálózaton áthaladó adatok titkosságát érintő potenciális veszélyekre.  

Az 1978 január 6-i francia Adatvédelmi Törvény és a 2016 április 27-i Általános Adatvédelmi Szabályozás alapján az eljárás bejelentésre került az NCIL-hez (Francia Adatvédelmi Hatóság) és a Felhasználónak jogában áll, hogy Személyes Adataihoz hozzáférjen, módosítsa vagy törölje azokat és indokolt esetben megtiltsa adatainak felhasználását. A Felhasználó a következő email címre történő email küldéssel gyakorolhatja jogát: [email protected] amennyiben igazolja Felhasználói azonosságát. Az Onduline vállalja, hogy 30 napon belül feldolgozza a kérést és válaszol rá, esetenként ez 60 napra is kitolódhat a kérések mennyiségének és a kérés bonyolultságának függvényében. Az Onduline fenntartja a jogot a kérés elutasítására, amennyiben az megalapozatlannak bizonyul. A Felhasználó értesítést kap  amennyiben az Onduline Személyes Adatát begyűjti és akkor is ha nem, illetve amennyiben Személyes Adatával kapcsolatban visszaélésre derül fény.

Hírlevél: A Felhasználó szabadon leiratkozhat a “Hírlevelekről” illetve “Onduline ajánlatokról”. A Felhasználó a Hírlevelek alján található linkre kattintva vagy a következő email címre küldött email-el iratkozhat le: [email protected]

Kiskorúak: Az Onduline nem céloz kiskorúakat, a honlap bárki által elérhető, mivel nem tartalmaz csak felnőtteknek szánt tartalmakat. 

Az Onduline kérdőívek nem gyűjtenek adatokat kiskorúakról. Amennyiben véletlenül egy kiskorú adata begyűjtésre kerülne, a kiskorú jogi képviselője a következő címen léphet kapcsolatba cégünkkel: [email protected], ahol javíthatja, módosíthatja és törölheti a Személyes Adatot (a 3.3 cikkely értelmében).

Alvállalkozók: Az Onduline harmadik személyeket bíz meg bizonyos szolgáltatások elvégzésével (pl. karbantartás, könyvvizsgálat, fizetés, illetéktelen beavatkozás felderítése, marketing és fejlesztés). A harmadik személyek ezáltal hozzáférhetnek a Felhasználók Adataihoz oly mértékben, hogy feladatukat elvégezhessék a Felhasználó érdekében és ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak rájuk, mint az Onduline-ra. A harmadik személyt titoktartási kötelezettség terheli, és nem fedheti fel a személyes információkat.


Az Onduline bizonyos esetekben az Európai Unión kívül is felhasználhat Személyes Adatokat az európai jogi eljárásmód figyelembe vételével. A Felhasználó is kérheti személyes adatainak Európai Unión kívüli felhasználását bizonyos szolgáltatások igénybevételekor.

A honlap működtetésével kapcsolatban a Cég technikai sütit tárolhat a Felhasználó eszközén a honlap használata során. A süti nem teszi lehetővé a Felhasználó azonosítását, de lehetővé teszi, hogy információt gyűjtsön arról, hogy a Felhasználó eszköze hogyan navigál a honlapon (a Felhasználó hivatalos nyelve és országa, a látogatott oldalak, idő, dátum stb.) Az így gyűjtött információ felhasználásra kerülhet a Felhasználó következő látogatásakor, a honlap megfelelő működése érdekében vagy elemzési célokra.

A Felhasználó értesítést kap arról, hogy webes böngészője beállításainak megváltoztatásával megakadályozhatja, hogy a sütik az eszközén mentésre kerüljenek. A sütik kezelésének lehetséges módjairól a web böngészőkben található részletes információ. A Felhasználó felkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság honlapját is.: www.naih.hu.