Jogi nyilatkozat és Adatvédelmi politika


I. SZAKASZ – JOGI NYILATKOZATOK

A jelen www.onduline.hu webhely az Onduline Kft tulajdonában áll, akinek regisztrált székhelye: 1037 Budapest, Bokor u. 9-11.; regisztrációs száma:  01 09 166226.

A  webhely publikációs felelőse Tomasz Flis, mint a cég ügyvezető igazgatója.

Hasznos kapcsolatok

Onduline Kft
1037 Budapest
Bokor u. 9-11.
www.onduline.hu
[email protected]
+36-1-388-1225

Szellemi tulajdon

A webhely teljes egészében, valamint az azt külön-külön alkotó minden egyes elem – különösen a programok és a specifikus fejlesztések, valamint a tartalom, beleértve az adatokat, szövegeket, álló- vagy mozgóképeket, logókat, hangokat, grafikákat, fájlokat – az Onduline Group, valamint az engedélyezett harmadik felek kizárólagos tulajdonát képezik. A webhely vagy valamelyik külön összetevőjének bármilyen, az Onduline Group kifejezett felhatalmazása nélkül történő, teljes vagy részleges reprezentációja tilos és jogsértésnek minősül, ezért a francia szellemi tulajdonra vonatkozó kódex L.335-2. és azt követő cikkei értelmében büntethető.

A webhelyen található adatbázisok a francia szellemi tulajdonra vonatkozó kódex L.341-1. és azt követő cikkeinek védelme alatt állnak, és az adatbázisból származó minőségi vagy mennyiségi szempontból lényeges tartalom kinyerése vagy újbóli felhasználása büntetendő.

A webhelyen megjelenő védjegyek és logók az Onduline Group vagy harmadik felek által regisztrált védjegyek. E megkülönböztető jelek bármilyen, teljes egészében vagy részben történő reprodukálása, másolása vagy felhasználása kifejezett engedély nélkül és a francia szellemi tulajdonra vonatkozó kódex L.713-2. és azt követő cikkei tiltásainak megszegésével, a szerző felelősségre vonását vonja maga után.
 
A webhelyen megjelenő egyéb megkülönböztető jelek. különösen a vállalati nevek, kereskedelmi nevek, jelek és doménnevek az Onduline Group vagy harmadik felek kizárólagos tulajdonát képezik, és ezek bármilyen kifejezett engedély nélkül történő reprodukálása bitorlásnak minősül, ezért a szerző felelősségre vonását vonja maga után a francia polgári törvénykönyv 1382. cikke értelmében.


Információra vonatkozó figyelmeztetés

Az Onduline Group nem tudja garantálni a webhelyén közzétett információ teljességét, időszerűségét és frissítését. A látogató vállalja, hogy saját felelősségére használja ezt az információt. Az Onduline Group nem vonható felelősségre a webhelyen vagy annak valamelyik kapcsolt webhelyén megtekintett információból vagy hibából keletkezett bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért, vagy általában véve bármilyen más problémáért, amely a webhely kezelésével kapcsolódó nehézségből fakadhat. Ez a webhely külső webhelyekre vezető linkeket tartalmazhat, amelyek tartalmáért az Onduline Group nem felelős. Egy külső webhely felhasználói nem létesíthetnek a jelen webhelyhez vezető mélylinkeket az Onduline Group előzetes írásos beleegyezése nélkül.


Szerkesztői politika

A jelen webhelyen megjelenített és tárolt információt az Onduline Groupnál dolgozó képesített szakemberek kutatták és írták. Az információt a lehető legvilágosabb formában írtuk le. A deontológiai és szervezeti keretet, amelyen belül a szerkesztők működnek, az Onduline Group határozta meg. Ha többet szeretne megtudni, forduljon hozzánk bizalommal a jelen jogi nyilatkozatban megtalálható kapcsolatfelvételi adatokat használva.

Hirdetési politika

A hirdetési reklámcsíkok vagy a kiváltságos ipari vagy kereskedelmi partnerekkel való linkcsere előnyös lehet a dokumentumok létrehozásával kapcsolatos pénzügyi hozzájárulások vagy az események szervezése szempontjából, viszont nem jelenti a jelen webhely finanszírozási forrását, és nem befolyásolja e webhely szerkesztői politikáját.


II. SZAKASZ – ADATVÉDELMI POLITIKA


Jelen Adatvédelmi politika célja, hogy meghatározza az ONDULINE GROUP által kidolgozott irányelveket és szabályokat, figyelembe véve az Onduline által kezelt webhelyek felhasználóinak adatkezelését.

A „személyes adat“ fogalma az Európai Unió Általános adatvédelmi rendeletének (GDPR 2016/679) 4. cikkében leírt meghatározásnak felel meg, azaz minden olyan információt jelent, amely lehetővé teszi egy természetes személy közvetlen vagy közvetett azonosítását: vezetéknév, keresztnév, IP-cím, e-mail-cím stb.

Az Onduline Group kijelenti az adatvédelemre vonatkozó hatályos törvények és szabályozások betartására vonatkozó elkötelezettségét, és vállalja, hogy megőrzi az adatok biztonságát, bizalmasságát és integritását.

Az Onduline Group hivatalosan vállalja, hogy nem adja el, adja bérbe, cseréli el vagy adja tovább a személyes adatokat.

1.    Cél és kizárás

Ez a Politika az Onduline Group által tárolt személyes adatok minden feldolgozására vonatkozik a következő webhelyeken:

www.onduline.hu

Ez a politika nem vonatkozik az olyan harmadik felek vagy alkalmazások által végzett feldolgozásra, amelyeknek az Onduline Group nem adatkezelője.

Ez a Politika ugyancsak magában foglalja a következő kontextusban végzett adatfeldolgozást:
-    Az Onduline Group munkavállalóinak toborzása
-    Az Onduline Group szolgáltatóinak és partnereinek kezelése

Az adatkezelés jogalapja: 
- egy szerződés végrehajtása online adományok feldolgozásához

-    hozzájárulás egyéb kezelésekhez

2.    Gyűjtött adatok

A gyűjtött adatok az adatkezelés céljának függvényében eltérnek egymástól.

•    E-mailre vonatkozó információkérési űrlap: Gyűjtjük a kapcsolattartási (e-mail) információját, az irányítószámot, várost.
•    Felhasználói fiók regisztrálása: Gyűjtjük a kapcsolattartási adatait (e-mail-cím), a felhasználónevét és a felhasználói jelszavát.
•    Hírlevélre való feliratkozás: Gyűjtjük a kapcsolattartási (e-mail-cím) információját
•    A különböző webhelyek kapcsolataira vonatkozó adatokat (IP-cím, dátum/óra, böngésző típusa, meglátogatott URL) közvetett módon
 
3.    Az összegyűjtött adatok felhasználása

Minden egyes adatgyűjtés specifikusan kifejezett célokra történik, és ezt az adatgyűjtés webhelyén világosan megjelöljük. Ugyancsak értesítjük Önt arról, hogy az igényelt adatok szükségesek-e vagy opcionálisak a célhoz, továbbá tájékoztatjuk a szükséges adatok megtagadásával járó következményekről.

Az Onduline Group fenntartja magának a jogot, hogy további és/vagy kiegészítő adatgyűjtési módokat hozzon létre. Ezzel kapcsolatban az Onduline Group a szabályozásoknak megfelelően kijelöli az adatkezelés specifikus célját az adatgyűjtési oldalra vonatkozóan.

Az Onduline Group nem hajt végre semmilyen teljesen automatizált döntéshozatalhoz vezető adatkezelést az Ön személyes adatai alapján.

Az összegyűjtött adatokat különféle célokra használjuk fel:

•    E-mailes információigénylő űrlap: a kapcsolattartási űrlapon keresztül gyűjtött adatokat arra használjuk fel, hogy feldolgozzuk kérelmét, és statisztikákat készítsünk. A helyszínre vonatkozó információt (irányítószám és város) arra használjuk fel, hogy átirányítsuk a kérelmét a lehető legközelebbi helyszínre.
•    Felhasználói fiók regisztrálása: a gyűjtött adatokat arra használjuk fel, hogy egy felhasználói profilt kezeljünk a webhelyen.
•    Internetkapcsolatra vonatkozó adatok: Az internetkapcsolatra vonatkozó adatokat arra használjuk fel, hogy biztosítsuk a személyes adatok biztonságát és nyomon követhetőségét. Ezeket az  adatokat statisztikai célokra is felhasználjuk a webhelyünk megtekintéseivel és látogatásaival kapcsolatban. 


4.    A személyes adatok címzettjei

A személyes adatok címzettjei többféle kategóriába tartozhatnak:

•    az Onduline Group csapatai;
•    adatfeldolgozók és partnerek a szükséges feldolgozás elvégzéséhez;
•    szükség esetén a törvénykezési és adminisztratív hatóságok az alkalmazandó törvény és szabályozások értelmében.

Ezeket a címzettkategóriákat szükség esetén minden egyes feldolgozási művelethez specifikus kategóriák egészítik ki, amelyekre kifejezetten hivatkozunk az adatgyűjtés oldalának nyilatkozataiban.

A személyes adatok címzetteknek (függetlenül ezek jogi természetétől, esetleg attól, hogy alvállalkozók, adatkezelők vagy egyszerű címzettek) való továbbítása biztonságos módon megy végbe, az Onduline Group és minden egyes címzett között kötött megegyezés alapján. Az Onduline Group vállalja, hogy meggyőződik arról, hogy minden egyes címzett tisztában van a személyes adatok védelmére vonatkozó irányelvekkel, illetve ezek vonatkoznak rájuk az alkalmazandó törvény vagy egy kifejezett szerződés értelmében.
 
Azon adatfeldolgozók és partnerek listája, akiknek személyes adatokat továbbíthatunk

•    Google (a Google Analytics, Google Maps, Recaptcha részére)

5.    Mennyi ideig tároljuk az adatait?

Az Onduline Group által alkalmazott adattárolási idő eleget tesz az alkalmazandó magyar jogszabályoknak az itt feltüntetett dátum alapján, továbbá megjegyezzük, hogy bizonyos adatokat tovább is megőrizhetünk és kezelhetünk az alkalmazandó törvény által előírt időszakra valamilyen jogi lépés esetén.

A személyes adatok megőrzésének ideje a feldolgozás céljának függvényében változik, például:

•    Kapcsolattartási űrlap: személyes adatait a legutolsó kapcsolattól számított 2 évig őrizzük meg.
•    Internetkapcsolatra vonatkozó adatok: a kapcsolatra vonatkozó személyes adatait 6 hónapig őrizzük meg.


6.    Az adatfeldolgozás azon esete, amely a szolgáltatók, partnerek és vásárlók kezelése céljából történik

Partnerek és szolgáltatók

Az Onduline Group ugyancsak feldolgozhatja az Ön személyes adatait, amikor vállalata szerződést kíván kötni vagy lezárni az Onduline Grouppal szolgáltatóként vagy partnerként.

Ebben a kontextusban az Onduline Group a következőkre vonatkozó adatokat fog gyűjteni:

-    az Onduline Groupnak megadott kapcsolatokra vonatkozó információt, valamint az űrlapban feltüntetett kapcsolatra, a szerződés fő referensére, a számlázási kapcsolatra és minden más kapcsolattartó személyre vonatkozó adatokat: vezetéknév, keresztnév, szakmai e-mail-cím, szakmai telefonszám, funkció, valamint a cserékben szereplő összes információ (a kérések természete stb.);
-    a szerződés aláíróira vonatkozó információkat: vezetéknév, keresztnév, funkció, aláírás.

Ezek az adatok szükségesek a kereskedelmi és/vagy a partnerkapcsolat, valamint a könyvelés/számlázás nyomon követésével megbízott munkavállalók számára, továbbá a kérelmek/szerződés kezelésével foglakozó részlegek munkavállalói számára.
 
Gyűjtjük és tároljuk:

-    olyan kérelmekhez és árajánlatokhoz, amelyek nem vezetnek egy szerződés végrehajtásához: a kérelem tanulmányozásához és nyomon követéséhez szükséges idő + a kérelem lezárását követő (vagy adott esetben az utolsó szerződés végétől számított) egy (1) év;
-    szerződésekhez és a szerződés végrehajtásához: a szerződési viszony időtartama;
-    azon jogos érdekünk biztosítása érdekében, hogy jogainkat megvédjük jogvita esetén, a szerződéses kapcsolat lejártát követő öt (5) évig.

Vásárlók

Tevékenysége során az Onduline Group korlátozott mennyiségű személyes adatot dolgoz fel vásárlóival kapcsolatban.

Ebből a célból rögzíthetjük a szóban forgó személy személyazonosságát, funkcióját, e-mail-címét, címét és telefonszámát.

Ezeket az adatokat az Onduline Group kizárólag a kapcsolatok legitimálására használja fel, és nem továbbítja harmadik feleknek.

A hatályos szabályozások értelmében ezeket az adatokat az Onduline Group és a vásárló között fennálló szerződéses kapcsolat időtartamára tároljuk, vagy lehetséges üzleti fél esetén az adott személlyel való utolsó kapcsolattól számított három évig.

7.    A toborzási céllal végzett adatfeldolgozás esete


Az Onduline Group személyes adatokat gyűjthet Önről, amikor egy kéretlen jelentkezést küld be, vagy az Onduline Group által közzétett hirdetésre jelentkezik.


Ebben a kontextusban a következő módon gyűjtünk Önről személyes adatokat:

-    közvetlenül Öntől a toborzási folyamat során;

-    Közvetett módon harmadik felektől az Ön diplomái és referenciái ellenőrzéséhez, az Ön beleegyezésével.

A következő adatokat gyűjtjük: vezetéknév, keresztnév, e-mail-cím, telefonszám, szakmai tapasztalat és minden információ, amit a jelentkezés és/vagy önéletrajz és/vagy interjúk benyújtásakor megad nekünk: fénykép, készségek, iskolai végzettség, beszélt nyelvek, fizetéssel kapcsolatos elvárások, lakcím, hobbik, családi helyzet stb.
 
Ha megadja nekünk egy ajánló adatait, az Ön felelőssége annak biztosítása, hogy az ajánló tisztában legyen ezzel, és beleegyezését adja.

Az adatokat kizárólag az alkalmazása kezelésének kontextusában tároljuk az Onduline Group jogos érdeke és/vagy az Ön hozzájárulása alapján, továbbá semmilyen más célra nem használjuk fel, főként nem kereskedelmi célokra.

Megőrizzük az adatokat:

-    sikeres jelentkezés esetén: egy adott munkavállalóra vonatkozó adatokat a munkavállaló Onduline Groupnál való jelenlétének idejéig őrizzük meg, távozása után pedig a hatályos törvény által előírt tárolási időtartamig.

-    egy jelentkezés negatív kimenetele esetén: két évig, feltéve, hogy ez ellen nem ellenkezik.

Személyes adatait minden esetben megsemmisítjük az Ön kérésére (lásd az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségi adatairól szóló részt), a kérésétől számított legfeljebb 1 hónapon belül.

Ezeket az adatokat kizárólag az Onduline Group toborzásért felelős csapata dolgozza fel, és mellékesen, technikai és logisztikai okokból, az Onduline Group alvállalkozói.

8.    Az adatai biztonsága

Az Onduline Group kifejezetten elkötelezett az általa gyűjtött és feldolgozott személyes adatok védelme mellett. Ezekre a műveletekre biztonságos módon kerül sor.


Meghozzuk a szükséges technikai, fizikai és szervezeti intézkedéseket annak érdekében, hogy amennyire lehetséges, megakadályozzuk az Ön személyes adatainak megváltoztatását, elvesztését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést.

9.    Adattárolás

Az Európai Unióban tárolt személyes adatok Az Onduline Group vagy a szerződéses kapcsolatban álló szolgáltatók adatbázisaiban vagy fájljaiban.

10.    A személyes adatokhoz fűződő jogok

A 2016/679 Általános adatvédelmi rendelet értelmében Ön az alábbi jogokkal rendelkezik:

•    a személyes adataihoz való hozzáférés joga;
•    a személyes adatok helyesbítéséhez való jog, ha azok pontatlanok vagy hiányosak;
•    korlátozási jog a GDPR 18. cikkében meghatározott feltételek szerint;
•    tiltakozáshoz való jog jogos indokok alapján;
•    adathordozhatóság joga;
•    hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén bármikor visszavonhatja a hozzájárulását;
•    a személyes adatok törléséhez való jog, ha:
 

visszavonja a hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez adott hozzájárulását;
-    érvényesen tiltakozik az adatkezelés ellen;
-    adatait törvénytelenül dolgoztuk fel;
-    törvény kötelez rá.

A [helyi jogszabályoknak megfelelően kiigazítandó] francia adatvédelmi törvény 40. cikkének (1) bekezdésével összhangban Önnek lehetősége van arra is, hogy utasításokat adjon személyes adatainak a halála után történő megőrzésére, törlésére és közlésére vonatkozóan.

11.    Reklamációk

Ha bármilyen panasza van, vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi tisztviselőnkkel a [email protected] címen,

vagy postai úton:

DPO
Onduline Group 
24 Quai Gallieni,
92150 Suresnes

Önnek joga van továbbá panaszt benyújtani a NAIH-hez az európai rendelettel (www.naih.hu) összhangban.

III. SZAKASZ BEJELENTKEZÉSI ADATOK, NYOMKÖVETŐK ÉS SÜTIK


Mi a süti (cookie)? Mi a nyomkövető?

A süti, más néven „csatlakozási indikátor“, a „nyomjelzők“ családjába tartozik. Ez egy szöveges fájl, amely a számítógépén vagy mobileszközén egy erre kijelölt ponton helyezkedik el, amikor meglátogat egy webhelyet.

A süti lehetővé teszi, hogy érvényességi ideje alatt felismerje az Ön által használt számítógépet vagy mobileszközt minden alkalommal, amikor webhelyünkre látogat. Személyesen nem azonosítja Önt, hanem csak a számítógépén vagy mobileszközén lévő webböngészőt ismeri fel.

Manapság más típusú nyomkövetők is léteznek. A láthatatlan pixel, más néven átlátszó GIF vagy a tevékenységcímke. Ez egy kódtöredék, amely apró képként jelenik meg a weboldalon. Használható az oldal megtekintési idejének és dátumának felismerésére, valamint olyan technikai információk gyűjtésére, mint az IP-cím vagy a gép konfigurációja.

A sütik, nyomkövetők és az ilyen módon gyűjtött információk legfeljebb 13 hónapig tárolhatók.

Egyes sütik és nyomkövetők az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező GOOGLE- és FACEBOOK-vállalatoknak továbbít adatokat. Ezek a vállalatok csatlakoztak az Adatvédelmi pajzshoz, amely az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező vállalatok öntanúsítási mechanizmusa, mivel az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező vállalatokat az Európai Bizottság jelenleg többé nem ismer el úgy, mint amelyek megfelelő szintű védelmet tudnak biztosítani egy európai szervezet által az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező vállalatoknak továbbított személyes adatok számára.
 
Ön a személyes adataival kapcsolatos jogait a jelen Politika II. fejezetében meghatározott módon gyakorolhatja.

Az GDPR által előírt átláthatósági kötelezettség teljesítése érdekében az alábbiakban részletezzük a webhelyünkön használt különböző nyomkövetőket.

Technikai sütijeink

Ezek a sütik elengedhetetlenek a webhely információihoz és szolgáltatásaihoz való hozzáféréshez, illetve azok megtekintéséhez és használatához. Lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük az Ön böngészőjét, jelezzük látogatását webhelyünk egy adott oldalán, javítsuk böngészési élményét (a kijelző felbontásának hozzáigazítása, a használt nyelv megőrzése, jelszavak és online űrlapokkal kapcsolatos információk megjegyzése stb.), hogy biztonsági intézkedéseket hajtsunk végre, valamint megőrizzük a sütikkel és nyomjelzőkkel kapcsolatos választásait.

Ezek a technikai sütik nem kapcsolhatók ki vagy állíthatók be, ellenkező esetben nem fog tudni hozzáférni webhelyünkhöz, annak információihoz és szolgáltatásaihoz.

Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy az letiltsa ezeknek a sütiknek a számítógépre vagy mobileszközre történő telepítését, viszont ennek következtében a webhely bizonyos funkciói és szolgáltatásai nem fognak megfelelően működni.

Ezek a technikai sütik a következők:

„Google Font API ”
Tárolási időtartam: 12 hónap 
Jogalap: az Onduline Group jogos érdeke webhelye kezeléséhez 
Cél: A Google Fonts nem állít be sütiket. Ha a látogató böngészője betűtípust kér, a Google rögzíti a látogató IP-címét, és elemzési célokra használja fel (az egyes betűtípusok népszerűségének kimutatására, valamint annak megállapítására, hogy mely webhelyek használnak Google betűtípusokat. Ezeket az adatokat ezután közzéteszi, és elérhetővé teszi a Google Fonts-ban. Google BigQuery adatbázis.


"lang "
Tárolási időtartam: munkamenet 
Jogi alap: az Onduline Group jogos érdeke webhelye kezeléséhez 
Cél: Ez a süti lehetővé teszi számunkra, hogy megőrizzük a webhelyünkön használt nyelvet. Nem személyes, és a webhely megfelelő működéséhez használjuk.

"Re-captcha” / „Antibot”
Tárolási időtartam: 12 hónap 
Jogalap: az Onduline Group jogos érdeke webhelye kezeléséhez 
Cél: Elkerüli a botokat vagy a spam szoftvereket, és megvédi webhelyünket a bottámadások ellen.

" Google Map"
Tárolási időtartam: 12 hónap 
Jogalap: az Onduline Group jogos érdeke webhelye kezeléséhez 
Cél : Az Ön IP-címe alapján a lehető legfelhasználóbarátabb módon jeleníti meg a helyszíneket az Ön kérésének megfelelően.

" Algolia"
Tárolási időtartam: 12 hónap 
Jogalap: az Onduline Group jogos érdeke webhelye kezeléséhez 
Cél : Az Algolia kereső funkciójának használata és gyors keresési eredmények biztosítása

"Yett"
Tárolási időtartam: 12 hónap 
Jogalap: az Onduline Group jogos érdeke webhelye kezeléséhez 
Cél : Szabályozza a (harmadik féltől származó) szkriptek, például ellenőrzések végrehajtását.

"jsDelivr"
Tárolási időtartam: 12 hónap 
Jogalap: az Onduline Group jogos érdeke webhelye kezeléséhez 
Cél : Gyorsabban kézbesítheti online kínálatunk tartalmát, beleértve az olyan fájlokat, mint a grafika vagy a szkriptek, regionális vagy nemzetközileg elosztott szerverek (úgynevezett CDN, Content Delivery Network) segítségével. A jsdelivr.com adatvédelmi szabályzata kifejezetten kimondja, hogy a vállalat nem használ cookie-kat vagy más nyomkövető szolgáltatásokat.


Közönségmérési és statisztikai sütik

A közönségmérési sütik statisztikákat készítenek a webhely látogatásainak számáról és a szolgáltatásaink használatáról. Ezért a látogatások számára, a tartalmakra és a megjelenített oldalakra vonatkozó statisztikák gyűjthetők. Ezek a statisztikák lehetővé teszik szolgáltatásaink érdeklődésének és ergonómiájának javítását.
 
A „Sütik és nyomkövetők kezelése“ menüpont alatt elfogadhatja vagy megtagadhatja az ilyen sütik elhelyezését.

Az ilyen sütik elhelyezésének megtagadása megakadályozza, hogy anonim statisztikákat készítsünk.


“Google Analytics” 
Tárolási időtartam : egy munkamenettől 2 évig 
Jogalap: beleegyezés
Cél : Összegyűjti az Ön böngészési adatait, és továbbítja azokat a Google-nak a Google Analytics, a Google által biztosított elemzőeszköz számára. Cookie-kat használ, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy elemezzük weboldalunk használatát, és jelentéseket hozzunk létre a weboldalunkon végzett tevékenységeinkről, hogy javítsuk a weboldalunkon tapasztalt élményt.
https://policies.google.com/technologies/cookies  

“Google Tag Manager”
Tárolási időtartam : 26 hónap
Jogalap: beleegyezés
Cél: lehetővé teszi a címkék és kódrészletek gyors és egyszerű frissítését a webhelyén.
https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/ 

“Hotjar”

Jogalap: beleegyezés

A Hotjar lehetővé teszi a marketingszakemberek számára, hogy minden csatornán és böngészési úton szövegkörnyezettől függő, következetes és releváns élményeket teremtsenek látogatóik számára. A mesterséges intelligenciára támaszkodik, amely valós időben használja ki a látogatói adatokat, és meghatározhatja a konverzió valószínűségét.

Credits  
Design, Graphic design, and development by VANKSEN 
www.vanksen.com  
 
Images 
Fotolia, Gettyimages, Shutterstock, Onduline